• Risto V Filkoski, Mašinski fakultet, Univerzitet „Sveti Kiril i Metodij”, Skopje, Makedonija
 • Ilija J Petrovski, Mašinski fakultet, Univerzitet „Sveti Kiril i Metodij”, Skopje, Makedonija
 • Margarita Ginovska, Fakultet elektrotehnike i informacionih tehnologija, Univerzitet „Sveti Kiril i Metodij”, Skopje, Makedonija
 • Hans Borchsenius, Norsk Energi, Skoyen, Oslo, Norveška

Studija iskorišćenja otpadne toplote u industriji fero legura

 • Proces proizvodnje fero-silicijumskih legura je veoma složen i karakterišu ga velika potrošnja energije i sirovina. Glavni cilj istraživanja u ovom radu bio je da se identifikuju mogući projekti energetske efikasnosti u proizvodnim pogonima fero-silicijuma u Makedoniji kao i analiza njihove izvodljivosti. Drugi važan cilj je bio da se predlože dalji koraci i mere na koje bi trebalo da se obrati pažnja u bliskoj budućnosti, koji bi za posledicu uz uštedu energije dali i dodatne ekološke i finansijske pogodnosti. Glavni zaključak analize je da je, pod određenim uslovima, potencijal za sprovođenje mera energetske efikasnosti veoma značajan. Sa implementacijom sistema za povraćaj otpadne toplote, moguće je da se smanji potreba za električnom energijom za oko 20%. Pored toga, upotreba otpadne toplote ga kvalifikuje u projekte čistog razvoja (CDM) što omogućuje da, eventualna sertifikovana prodaja emisije CO2, može značajno da poboljša profitabilnost ulaganja.

 • Ključne reči
 • Stranice
  263 - 271
 • Datum slanja
  04/11/2011
 • Datum revizije
  05/24/2012
 • Datum prihvatanja
  06/03/2012
 • UDC
  669.15:620.97/.98
 • BIBLID
  0350-218X, 38 (2012), 1, 263-271
 • Reference
  • *** State Statistical Office of the Republic of Macedonia, Skopje, Energy Balances 2006, Year XLVI, Doc. No: 6.1.8.40, Skopje, 2008
  • ***, ICEIM MANU (R.V. Filkoski – member of the expert team), Skopje, Second National Communication on Climate Change under the UNFCCC, ICEIM-MANU, Skopje, 2008
  • ***, ICEIM MANU (R.V. Filkoski – member of the expert team), Skopje, GHG Abatement Analysis in Macedonia, Final report, ICEIM-MANU, Skopje, 2008
  • Filkoski, R. V., Renewable Energy Sources: GHG Emission Mitigation Potential in the SE European Countries, International Engineering Congress on Alternative Energy Applications, Kuwait, November 2-6, 2009
  • *** Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC), Reference Document on Best Available Techniques in the Non Ferrous Metals Industries, European Commission, Sevilla, Spain, 2001
  • *** Cleaner and More Effective Industry in Macedonia, 2009-2012, Norsk Energi, Project funded by the Government of Kingdom of Norway, Oslo
Kako citirati ovaj rad?
Dodatne reference o radu
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.