• Savo Mirković, EFT - Rudnik i termoelektrana „Stanari”, d. o. o, Stanari, Bosna i Hercegovina

Tehničke karakteristike termoelektrane „Stanari” sa posebnim osvrtom na neke specifičnosti

 • Rad obuhvata kratak prikaz projekta izgradnje Termoelektrane „Stanari”, instalisane snage 300 MW
  i osnovne podatke o projektu,kao što su karakteristike uglja, tehnički parametri bloka i tehnički
  podaci o osnovnoj opremi (kotao, turbina, generator i pomoćni sistemi). S obzirom da je predviđena
  tehnologija sagorijevanja uglja u cirkulacionom fluidiziranom sloju i direktni suvi rashladni sistem,
  u radu je dat detaljniji opis navedenog kotla i vazduhom hlađenog kondenzatora, pošto ove tehnologije nisu zastupljene u termoelektranama elektroenergetskog sistema Republike Srpske i regionu.

 • Ključne reči
 • Stranice
  65 - 73
 • Datum slanja
  09/01/2010
 • Datum revizije
  12/20/2010
 • Datum prihvatanja
  01/20/2011
 • UDC
  621.311.22
 • BIBLID
  0350-218X, 37 (2011), 1, 65-73
 • Reference
  • ***., Basic Design of TPP “Stanari” – Southwest Electric Power Design Institute (SWEPDI), Chengdu, China
Kako citirati ovaj rad?
Dodatne reference o radu
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.