Tehničko rešenje korišćenja toplote izduvnih gasova iz gasne turbine u postojećim parnim kotlovima u MSK Kikinda

 • U okviru energetike Metanolsko-sirćetnog kompleksa u Kikindi nalaze se, pored procesnog kotla i ostale prateće opreme, tri jednaka parna kotla proizvodnje 'Minel-Kotlogradnja' koji su predviđeni za sagorevanje prirodnog gasa, mazuta i procesnih gasova. U cilju povećanja energetskog kapaciteta energane MSK Kikinda predviđena je ugradnja jedne gasne turbine snage 14 MW. S obzirom da izduvni gasovi iz gasne turbine imaju relativno visoku temperaturu i veliku količinu neiskorišćenog kiseonika iz vazduha, predviđeno je da se oni podele na dve jednake struje i da se uvedu u dva postojeća parna kotla produkcije od po 16,67 kg/s (60 t/h). Da bi se iskoristila ova toplota izduvnih gasova, kao i kiseonik sadržan u njima, neophodno je prvo zameniti postojeće gorionike i izvršiti neophodne rekonstrukcije grejnih površina u vertikalnom konvektivnom gasnom kanalu parnog kotla. Osim toga potrebno je proveriti da li postojeći ventilator za dimne gasove može da zadovolji novi režim rada pri kome se u jedan kotao uvodi polovina izduvnih gasova turbine.

 • Ključne reči
 • Stranice
  221 - 230
 • UDC
  621.438:621.18
 • BIBLID
  0350-218X, 35 (2009), 3-4, 221-230
 • Reference
  • Petrović, M., Živanović, T., Tucaković, D., et. al., Predesign of Combined Production of Electric and Thermal Energy with gas Turbine in MSK Kikinda, Faculty of Mechanical Engineering, University of Belgrade, Belgrade, 2006
  • Brkić, Lj., Živanović, T., Tucaković, D., Steam Boilers Thermal Calculation, Faculty of Mechanical Engineering, University of Belgrade, Belgrade, 2006
  • Brkić, Lj., Živanović, T., Tucaković, D., Steam Boilers, Faculty of Mechanical Engineering, University of Belgrade, Belgrade, 2007
  • Brkić, Lj., Živanović, T., Tucaković, D., Galić, R., Gas Tract Aerodynamic Calculation, Art Engineering, Belgrade, 2007
Kako citirati ovaj rad?
Dodatne reference o radu
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.