Termoenergetika kao komponenta strategije razvoja energetike Republike Srpske i Bosne i Hercegovine

 • Termoenergetika i održivi razvoj - definicije i trendovi. Globalne energetske prilike u svijetu i kod nas. Rezerve primarne energije u svijetu, RS i BiH, kao osnova razvoja termoenergetike. Proizvodnja električne energije i položaj termoenergetike u energetskim bilansima.
  Stanje primarne i finalne potrošnje energije. Indikatori potrošnje energije i energetske efikasnosti. Uporedne karakteristike i indikatori emisije CO2. Prognoza rasta potrošnje električne energije do 2030. godine sa osvrtom na rast do 2050. godine. Planiranje razvoja elektroenergetskog sektora. Termoenergetski, hidro i drugi objekti, kandidati za izgradnju do 2030. godine u RS i BiH. Osvrt na mogućnost pokrivanja domaće potrošnje i izvoza električne energije. Tehnologije za efikasno korišćenje uglja u termoenergetici.

 • Ključne reči
 • Stranice
  1 - 28
 • Datum slanja
  09/01/2010
 • Datum revizije
  12/20/2010
 • Datum prihvatanja
  01/20/2011
 • UDC
  502.131.1:662.62:620.92
 • BIBLID
  0350-218X, 37 (2011), 1, 1-28
 • Reference
  • Miličić, D., Elektroprivreda Republike Srpske - Stanje i pravci daljeg razvoja, Energija, (1998), 2, 34-39
  • ***, BP Statistical Review of World Energy, 2010
  • ***, Key World Energy Statistics – 2010, IEA – International Energy Agency
  • ***, Eurostat – Statistical books, Panorama of Energy – 2009 Edition
  • Miličić, D., Strategija razvoja elektroprivrede RS - Stanje i mogućnost realizacije, Zbornik referata, Savjetovanje „Energetika Srpske 2001”, Banja Vrućica - Teslić, Republika Srpska, BiH, 2001.
  • Miličić, D., i dr.: Osvrt na strateške pravce razvoja Elektroprivrede Republike Srpske, Zbornik radova, Savjetovanje „Energetika Srpske 98”, Banja Vrućica - Teslić, Republika Srpska, BiH, 1998, 13-38
  • ***, Studija energetskog sektora u BiH - Treći projekt obnove EES, Energetski institut "Hrvoje Požar" i drugi - Završni izvještaj, mart, 2008.
  • ***, Strateški plan i program razvoja energetskog sektora Federacije BiH, FMERI, Sarajevo, 2008.
  • ***, Plan razvoja energetike Republike Srpske, EIHP i EIBL, Zagreb, Banja Luka, 2010.
  • Miličić, D., Izvještaj o reviziji Studije energetskog sektora BiH - Moduli 1a, 1b, 1c, 1d, 2, 12, 13 i 14, MVTEO, Sarajevo, 2008. http://www.mvteo.gov.ba
  • Miličić, D., Jedan pogled na mogući razvoj elektroenergetike u BiH do 2030. godine sa osvrtom na kontinuitet do 2050. godine, Zbornik radova, 17. Energetski forum: Evropa, regija i Hrvatska u 2030. godini, Zagreb, novembar, 2008, 89-101
  • Miličić, D., Značaj kogeneracije i distribuirane proizvodnje toplotne i električne energije, Zbornik radova, Naučno-stručni skup „Savremene tehnologije za održivi razvoj gradova”, Banja Luka, Republika Srpska, BiH, novembar, 2008, 659-672
  • Granić, G., i dr.: Kako planirati energetiku u 2030. godini i kasnije, Zbornik radova, 17. Energetski forum: Evropa, regija i Hrvatska u 2030. godini, Zagreb, 2008, 9-24
  • Miličić, D., Milovanović, Z., Energetske mašine - Parne turbine, Monografija, Mašinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, Banja Luka, 2010, 1.61-1.62
Kako citirati ovaj rad?
Dodatne reference o radu
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.