Ugovor o dugoročnom snabdevanju biomasom za proizvodnju energije

 • Proizvodnja energije iz obnovljivih izvora i povećanje korišćenja obnovljivih izvora energije na 20% u ukupnoj bruto potrošnji energije do 2020. godine, jedan je od ciljeva energetske strategije Evropske unije. Kroz proces Energetske zajednice i proces Stabilizacije i pridruživanja, Republika Srbija je preuzela obavezu implementacije određenih propisa Evropske unije u svoj pravni okvir. Kao cilj Energetske politike Republike Srbije, utvrđeno je stvaranje uslova za stimulisanje korišćenja obnovljivih izvora u ukupnoj bruto potrošnji energije, što je preuzeto i u strateškim dokumentima u oblasti energetike. Korišćenje biomase za proizvodnju toplotne i/ili električne energije je jedan od načina ostvarivanja ovog cilja. Ipak, da bi se ovaj cilj ostvario, potrebno je obezbediti neophodnu količinu biomase, shodno mogućnostima samog energetskog objekta i potrebama kupaca energije. U ovom radu se analizira ugovor o dugoročnom snabdevanju biomasom za proizvodnju toplotne i/ili električne energije, a između ostalog i pojam, predmet, modaliteti ovog ugovora, obaveze i odgovornost ugovornih strana.

 • Ključne reči
 • Stranice
  271 - 279
 • Datum slanja
  05/30/2012
 • Datum revizije
  07/18/2012
 • Datum prihvatanja
  08/07/2012
 • BIBLID
  0350-218X, 38 (2012), 2, 271-279
 • Reference
  • Ćirić, A., Methods of Determining Origin of Goods in Foreign Trade, Pravo i privreda, 6 (2011), 4, 718
  • ***, Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC3. Directive 2000/76/EC of the European Parliament and of the Council of 4 December 2000 on the incineration of Waste
  • ***, EUBIONET 2: Biomass Fuel Supply Chain for Solid Biofuels, Intelligent Energy Europe, 2007
  • ***, Woody Biomass for Boiler Fuel – Guidelines for Payment by Energy ContentWood Energy, Programme – Engineering Solutions Phase II
  • ***, Woodfuel Supply Contact Options, Guidance Document 2,REGENSW Sustainable Energy Agency, England, 2008
Kako citirati ovaj rad?
Dodatne reference o radu
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.