Ujednačavanje kvaliteta uglja za termoelektrane

 • Potreba ujednačavanja (homogenizacije) kvaliteta uglja proizilazi iz činjenice da se u njegovoj primeni u termoelektranama računa sa njegovom ujednačenom energetskom vrednošću umesto sa masom. Stoga stalna promena kvaliteta uglja tokom eksploatacije nalaže potrebu njegove homogenizacije. U radu su prikazani postupci i savremene tehnologije za sprovođenje homogenizacije kontinualnim praćenjem pojedinih parametara kvaliteta uglja uz primenu različitih tipova savremenih analizatora.

 • Ključne reči
 • Stranice
  13 - 19
 • UDC
  662.33:662.612/.613
 • BIBLID
  0350-218X, 33 (2007), 1-4, 13-19
 • Reference
  • Bachmann, D. (2003) Elemental analysis based on x-ray fluorescence used for on-line determination of steam coal: Process control. BW
  • Millen, M., Cutmore, N. (1999) CSIRO Australia. Process Magazine, Issue 1
  • Port Technology International Tomorrow's world. http://apc-online.com/
  • Sikora, T., Sauer, T. Monitoring of raw coal. http://www.emag.katowice.pl/
  • Sowerby, B.D. (2002) A.T.S.E. Australia, FTSE. ATSE Focus, 120
Kako citirati ovaj rad?
Dodatne reference o radu
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.