• Bojan Kovačić, Agencija za energetsku efikasnost Republike Srbije, Beograd, Srbija

Uloga i aktivnosti Agencije za energetsku efikasnost Republike Srbije

 • Agencija za energetsku efikasnost Republike Srbije je formirana zbog strateške potrebe Srbije za unapređenim uslova i mera za racionalno korišćenje energije i energenata. Osnovana je 2002. godine u okviru reforme energetskog sektora, a uz finansijsku podršku Evropske Unije preko Evropske agencije za rekonstrukciju (iz programa CARDS). Predlaganjem podsticajnih mera za povećanje energetske efikasnosti i promovisanjem značaja energetske efikasnosti, kao i upravljanjem programima i projektima za racionalno i šire korišćenje energije iz obnovljivih izvora energije (jednim od ključnih faktora održivog razvoja), Agencija doprinosi unapređenju društveno odgovornog ponašanja prema energiji u svim strukturama države i društva. Na taj način se poboljšavaju indikatori efikasnog korišćenja energije u Srbiji i posredno doprinosi efektivnosti nacionalnog energetskog sistema i energetskoj bezbednosti zemlje.

 • Ključne reči
 • Stranice
  117 - 132
 • UDC
  620.92/.97
 • BIBLID
  0350-218X, 34 (2008), 2-3, 117-132
 • Reference
  • *** (2007) Odluka o utvrđivanju Energetskog bilansa Republike Srbije za 2008. godinu. Službeni glasnik RS, br. 118
  • *** (2007) Statistički godišnjak Srbije za 2007. godinu. Beograd: Republički Zavod za statistiku Srbije
  • *** (2005) Strateški program u zadrugarstvu. Beograd: Agencija za energetsku efikasnost
  • *** (2005) Program ostvarenja strategije razvoja energetike Republike Srbije do 2015. godine za period od 2007. do 2012. godine. Službeni glasnik RS, broj 44
  • *** (2008) Strategije održivog razvoja Srbije - nacrt. Beograd: Vlada Republike Srbije
Kako citirati ovaj rad?
Dodatne reference o radu
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.