• Ljubomir L. Jovanović, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija

Usavršavanje postojeće tehnologije sušenja lignita Flajsnerovim postupkom

 • U radu je data analiza postojećeg procesa sušenja rovnog kolubarskog uglja Flajsnerovim postupkom. Ukazuje se na neke nedostatke i moguća poboljšanja kako procesa tako i mogućnosti korišćenja opada (prah, mulj) koji se sada neadekvatno koristi.

 • Ključne reči
 • Stranice
  65 - 75
 • BIBLID
  0350-218X, 26 (2001), 1-4, 65-75
 • Reference
  • *** (1985) Studija: Prilagođavanje za trajni pogon postrojenja u TE Kolubara za potpalu i podršku vatre posebno pripremljenim ugljenim prahom. Izveštaj IBK-ITE-522
  • *** (2000) Sušenje uglja. Izveštaj NIV-ITE -163
  • *** (1986) Studija: Idejno-tehničko rešenje za potpalu i podršku vatre u svim kotlovima TE Kolubara posebno pripremljenim ugljenim prahom. Izveštaj IBK-ITE-565
  • *** (1995) Studija: Investicioni program proširenja kapaciteta sušare lignita 'Kolubara'. Beograd: Rudarski institut
  • *** CWFs Coal-Water Fuels. N. Dakota, USA: EERC
  • Antonijević, B. (1960) Sušenje domaćih lignita u autoklavima pomoću vodene pare. Hemijska industrija, 13, 9, 1747-1754
  • Barjaktarević, S., i dr. (1980) Primena sušenog lignita REIK 'Kolubara' u industriji i širokoj potrošnji. u: Savetovanje 'Razvoj energetike Jugoslavije', Zbornik, Opatija, 533-548
  • Jovanović, L. (1998) Oplemenjivanje lignita. Elektroprivreda, 51, 1, 45-60
  • Jovanović, L.L. (1998) Stanje razvoja oplemenjivanja lignita. Elektroprivreda, 51, 3, 33-41
  • Katić, M., i dr. (1979) Model zaštite životne sredine pri eksploataciji i preradi uglja u SOUR REIK 'Kolubara'. u: Zbornik, Savetovanje o novim izvorima energije i racionalnom korišćenju postojeće energije, Opatija, 453-474
  • Mandjoukov, P. (1999) Pre-combustion improvement of Bulgarian lignites. u: Proceedings, Workshop 'Pre-Drying Processes for the Efficient and Clean Utilisation of Brown Coals in the Enlarged EU Market', Grace, Athens, 181-204
  • Mitrović, M. (1968) Osobine otpadne vode koja nastaje u procesu sušenja mlađih ugljeva po postupku Fleissner. Rudarski glasnik, 7, 2, 42-52
  • Radaković, B., i dr. (1980) Potrebe i mogućnosti dugoročnog razvoja proizvodnje sušenog lignita i drugih kvalitetnijih čvrstih goriva sa posebnim osvrtom na kolubarski basen. u: Zbornik, Savetovanje 'Energetika Srbije '80', Beograd, sv. II, 561-586
Kako citirati ovaj rad?
Dodatne reference o radu
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.