• Biljana Vučićević, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • Valentina M Turanjanin, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • Marina P Jovanović, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • Nikola S. Mirkov, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • Ivan M Lazović, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija

Uticaj nivoa provetrenosti na kvalitet vazduha u osnovnim školama u Srbiji

 • Kvalitet unutrašnjeg vazduha u školama je veoma važan za zdravlje učenika i nastavnika, kao i za kvalitet učenja. Glavni izvor stvaranja CO2 potiče od metaboličkih procesa prisutnih. Takođe, koncentracija CO2 može da raste usled difuzije iz spoljašnje sredine, kao rezultat sagorevanja fosilnih goriva u okolini.
  Koncentracija CO2 zavisi od nivoa provetrenosti, veličine učionice, broja učenika i veličine perioda vremena koje oni provedu u zgradi. Nivo provetrenosti u školama se meri veoma retko, čak ni kada loša provetrenost uzrokuje zdravstvene probleme i dovede do odsustva dece iz škole. Podaci o koncentraciji CO2 često se koriste za ocenu kvaliteta vazduha, čime se izbegavaju skupa i komplikovana merenja. U ovom radu su prikazana merenja koncentracije CO2 u unutrašnjem i spoljašnjem vazduhu u pet škola u toku grejne sezone. Prikazani rezultati su upoređeni sa važećim propisima i standardima u ovoj oblasti.

 • Ključne reči
 • Stranice
  11 - 17
 • Datum slanja
  07/21/2014
 • Datum revizije
  12/09/2014
 • Datum prihvatanja
  08/19/2014
 • BIBLID
  0350-218X, 40 (2014), 1-2, 11-17
 • Reference
  • Shendell, D. G., et al., Associations between Classroom CO2 Concentrations and Student Attendance in Washington and Idaho, Indoor Air, 14 (2004), 5, 333-341
  • Daisey, J. M., Angell, W. J., Apte, M.G., In door Air Quality, Ventilation and Health Symptoms in Schools: An Analysis of Existing Information, Indoor Air, 13 (2003), 1, 53-64
  • Apte, M. G., Fisk, W. J., Daisey, J. M., Associations between Indoor CO2 Concentrations and Sick Building Syndrome Symptoms in U.S. Office Buildings: An Analysis of the 1994-1996 BASE Study Data, Indoor Air, 10 (2000), 4, 246-257
  • Bluyssen, P. M., et al., European Indoor Air Quality Audit Project in 56 Office Buildings, Indoor Air, 6 (1996), 4, 221-238
  • ***, ASHRAE, Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality, in: ASHRAE Standard 62-1999, American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers, 1999
  • ***, ISO:7730, Moderate Thermal Environments – Determination of the PMV and PPD Indices and Specification of the Conditions for Thermal Comfort, 1994
  • ***, Using CO2 for Demand-Controlled Ventilation, Trane Engineers News letter, 31 (2002), 3
  • You, Y., et al., Measuring Air Exchanges Rates Using Continuous CO2 Sensors, in: Clima 2007 WellBeing Indoors, (Eds. O. Seppänen, J. Säteri), Helsinki, Finland, 2007
Kako citirati ovaj rad?
Dodatne reference o radu
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.