Uticaj režima korišćenja zgrade na ukupnu potrošnju energije

 • U radu se razmatraju energetske karakteristike jednog stambeno-poslovnog objekta, ukupne korisne površine 1300 m2, koji se nalazi u Beogradu. Projektovan je jednocevni sistem toplovodnog radijatorskog grejanja, sa razdelnicima i sabirnicima na koji su priključeni strujni krugovi za svaki stan, odnosno za lokale posebno. Za sistem hlađenja predviđeni su lokalni uređaji za svaki stan/lokal posebno. Urađen je proračun gubitaka toplote za objekat prema DIN 4701, kao i proračun dobitaka toplote prema ASHRAE transfer function method koji obuhvata analizu časovnog opterećenja za svaki sat, za klimatske uslove Beograda. Takođe je izračunata godišnja potrošnja energije zgrade koja, pored potrebe za grejanjem, hlađenjem i ventilacijom, obuhvata i potrošnju tople sanitarne vode. Posmatran je uticaj različitih režima korišćenja zgrade na ukupnu godišnju potrošnju energije. Varirane su temperature unutar prostorija za zimski i letnji režim. Formirani su različiti profili rada sistema hlađenja u funkciji od prisustva korisnika, instalisanog osvetljenja i električnih uređaja. Takođe je razmatran uticaj unutrašnjeg zasenčenja na dobitke toplote od sunčevog zračenja u letnjem periodu, odnosno na godišnju potrošnju energije zgrade. Analizirana je ušteda energije koja se može postići primenom odgovarajućih režima korišćenja zgrade. Dominantan uticaj na režim korišćenja zgrade i racionalno korišćenje energije imaju korisnici zgrade.

 • Ključne reči
 • Stranice
  109 - 119
 • Datum slanja
  05/03/2012
 • Datum revizije
  07/26/2012
 • Datum prihvatanja
  11/21/2012
 • BIBLID
  0350-218X, 38 (2012), 2, 109-119
 • Reference
  • Perez-Lombard, L., Ortiz, J., Pout, C.,A Review on Buildings Energy Consumption Information, Energy and Buildings, 40 (2008), 3, pp. 394-398
  • Todorović, M.,Vasiljević, P., Energy Consumption for Heating in Residential Buildings in Belgrade Connected to District Heating System, Proceedings, International Conference on District Energy 2011, Potrorož, Slovenia, 2011, 169-179
  • ***, ASHRAE handbook std.62.1-2004
  • Šumarac, D., et al., Energy Efficiency of Residential Buildings in Serbia, Themral Science, 14 (2010), Suppl., S97-S113
  • Vučićević, B., et al., Experimental and Numerical Modelling of Thermal Performance of a Residential Buildings in Belgrade, Themral Science, 13 (2009), 4, 245-252
  • Todorović, M., Šumarac, D., Vasiljević, P., Different Approach in Calculation of Energy Consumption for Buildings Heating – Harmonization with European Standards and EPBD (in Serbian), Proceedings on CD, Regional Conference IEEP 2010, Zlatibor, Serbia
Kako citirati ovaj rad?
Dodatne reference o radu
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.