Uticaj sirovine za proizvodnju peleta na energetske i ekološke karakteristike peći male snage za zagrevanje domaćinstava

 • U radu su prikazani rezultati eksperimentalnih ispitivanja energetskih i ekoloških karakteristika peći male snage (8,5 kW) za sagorevanje drvenih peleta koja se koristi za zagrevanje domaćinstava. Celokupni postupak ispitivanja kao i projektovanje i izrada ispitne instalacije izvršena su u skladu sa zahtevima važećeg Evropskog propisa EN 14785 za ovu vrstu peći. Eksperimentalna instalacija je projektovana i izvedena u Laboratoriji za goriva i sagorevanje Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Ispitivanja su obavljena za tri toplotna opterećenja peći (minimalno, srednje i maksimalno) i sa tri vrste ispitnog goriva. Kao ispitna goriva korišćeni su peleti proizvedeni od bukovog drveta, čamovine i njihove mešavine, čime je omogućeno određivanje uticaja sirovine za proizvodnju peleta na proces sagorevanja. Obradom rezultata ispitivanja u skladu sa zahtevima standarda omogućeno je određivanje energetskih i ekoloških karakteristika ispitivane peći i njena klasifikacija prema kriterijumima definisanim standardom EN 14758

 • Ključne reči
 • Stranice
  261 - 269
 • Datum slanja
  05/30/2012
 • Datum revizije
  07/18/2012
 • Datum prihvatanja
  08/07/2012
 • BIBLID
  0350-218X, 38 (2012), 2, 261-269
 • Reference
  • ***, ONORM EN 14785:2006. Residential space heating appliances fired by wood pellets Requirements and test methods, Osterreichisches Normunginstitut, Wien
  • Manić, N., Jovanović, V., Stojiljković, D., Results of Experimental Investigation According to EN 14785 (2011), Proceedings, 10th International Conference DEMI 2011, Banja Luka, BIH, pp. 538-549
  • Stojiljković, D., et al., Investigations of Combustion Process in Stove Fired on Biomass, Journal of Mechanical Engineering, 51 (2005), 7-8, 426-430
  • Verma , V. K., et al., Performance of a Domestic Pellet Boiler as a Function, Biomass and Bioenergy, l35 (2011), 1, 272-279
Kako citirati ovaj rad?
Dodatne reference o radu
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.